Religiøse og politiske symboler

Burkaforbud vurderes i Nederland

Den nederlandske regjeringen vil antakelig om kort tid vedta et forbud mot religiøs tilsløring i det offentlige rom. Om det blir vedtatt, vil det også for menn bli ulovlig å gå med heldekkende ansiktshetter på gater og i offentlige bygninger. Hege Storhaug støtter forslaget, og sier at Norge bare vil få flere tildekte kvinner.

Integreringsminister Rita Verdonk har de siste årene strammet grepet i Nederland, og er etter hvert blitt kjent som en kritiker av det hun mener er ettergivenhet overfor islamsk fundamentalisme.

I høst uttalte hun i parlamentet at tiden for «hyggelige teselskaper» var over. Hun avlyste et møte med islamske ledere som nektet å håndhilse på henne fordi hun er kvinne.

Et forbud mot heldekkende ansiktsslør vil bli sett på som et uttrykk for en hardere linje i Nederland mot muslimsk fundamentalisme generelt. I motsetning til den norske regjeringen støtter HRS et forbud mot ansiktsslør. I følge informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, vil det i Norge etter hvert blir stadig flere tildekte kvinner, som kan medføre til at demokratiet svekkes ytterligere. Unnfallenhet i denne saken vitner om mangel på kunnskap og misforstått toleranse, sier hun til Aftenposten.no. Storhaug mener videre at det er en skam dersom et moderne, sekulært demokrati tillater fundamentalistiske krefter å frata den enkelte borgers rett til likestilling og likeverd. Terroren på europeisk jord gjør også et slikt burkaforbud nødvendig. Hadde London-bomberne vært kvinner med ansiktsslør, ville britisk politi aldri ha klart å løse saken, sier Hege Storhaug.