Ytringsfrihet

Ytringsfrihetens magrere kår i Europa

Den amerkianske forfatteren Bruce Bawer, bosatt i oslo, er ikke imponert over ytringsfrihetens kår i Europa.

Forfatteren Bruce Bawer mener ytringsfrihetens kår i Europa blir magrere og magrere. I Reason Online gjennomgår han sentrale hendelser i Europa siste året som viser hvordan intellektuelle og kunstnere ”frivillig” lar seg kneble i en misforstått toleranse for religiøs fanatisme. Bawer kommer med ny bok, «While Europa Slept – How Radical Islam is Destroying the West from Within», i februar 2006.