Æresdrap og æresrelatert vold

Systematisk desinformasjon om kvinnevold og æresdrap

I debatter om tvangsekteskap og æresrelatert vold, blir det stadig henvist til begrepet ”middelalderske holdninger og verdier”, da for å ”synliggjøre” at vi i Norge også har behandlet jenter og kvinner ut fra en forkvaklet æreskodeks, slik man ser i noen innvandrermiljø i dag, og i den muslimske verden generelt. Denne koblingen er fullstendig misvisende.

I kjent norsk historie, helt tilbake til hedensk tid, har norske kvinners status aldri vært så lav som i nevnte miljø og landområder, påpeker professor Gro Steinsland i Aftenposten.no. Hun sier:
”Ser vi på fenomener som æresdrap, sanksjonering av fysisk avstraffelse av kvinner, samt rett til skilsmisse, kan det også se ut til at kvinnenes stilling på flere områder var sterkere i Norge i år 900 enn i enkelte innvandrergrupper i 2005.”
Hva gjelder middelalderen, skriver professor Ole Jørgen Benedictow i Aftenposten.no, at i norsk middelalder forutsatte lovverket
”frivillighet og samtykke fra ekteskapskandidater, tvang til ekteskap gir grunnlag for annullasjon. Æresvoldtekt, æresdrap og tvangsekteskap er overgrep hinsides enhver rettslig aksept”.

Disse to artiklene slår benene under enhver parallellføring av kvinners status og rettigheter i norsk historie og i aktuelle innvandrermiljø og den muslimske verden.