Innvandring

Skal begrense innvandringen ytterligere

Den danskre regjeringen vurderer, på bakgrunn av Velferdskommisjonens beregninger om fremtidige kostnader ved dagens innvandring, å ytterlige begrense innvandringen til Danmark.