Statistikk

Innvandrerbefolkningen vil vokse sterkt

Statistisk sentralbyrå har for første gang laget en fremskrivning av innvandrerbefolkningen, og SSB melder at denne gruppen vil vokse sterkt frem til 2060.

Statistisk sentralbyrå mener at det vil bo mellom 1 og 2 millioner innvandrere i Norge i 2060, men da er kun 1. og 2. generasjon inkludert. SSB sier selv at usikkerheten om befolkningsveksten er stor, særlig veksten blant innvandrerne.