Ytringsfrihet

Æreskodeksen sniker seg inn i samfunnet vårt

Æresbegrepet er igjen til debatt, nå feilaktig aktualisert ved drapet på Nøtterøy. NRK.no sier: "Medie-Norge omtaler årsaken til drap ulikt. Dreper en muslim kona er mediene raske med å kalle det et æresdrap. Nøtterøy-drapet derimot kalles en uforståelig tragedie."

Æresbegrepet er igjen til debatt, nå feilaktig aktualisert ved drapet på Nøtterøy. NRK.no sier: «Medie-Norge omtaler årsaken til drap ulikt. Dreper en muslim kona er mediene raske med å kalle det et æresdrap. Nøtterøy-drapet derimot kalles en uforståelig tragedie.» Det er bekymringsfullt at NRK og andre sentrale medier fremdeles ikke har forstått at æresdrap er knyttet til kollektivistiske kulturer preget av føydalitet, og der kvinners status er svært lav, samt at æresdrap er en kollektiv handling der drapsmannen hylles, ja, til og med kan være presset til å drepe for ”gjenopprette familiens ære”. Jamfør for eksempel at dansk politi har siktet hele ni personer etter at en bror skjøt søsteren sin. NRKs holdning omfavnes selvsagt av muslimske talspersoner, som ikke ønsker en åpen og ærlig debatt om denne æreskulturen, men som heller synes å ønske at Norge skal integreres i denne kulturen. Vi betviler sterkt av verken familie eller miljøet til Nøtterøymannen bifaller drapet. Fornektelse og bagatelliseringe påpeker Shazhad Rana elegant i en kronikk i VG (18.november), der han hevder at muslimene selv har skylden for eventuell stigmatisering i mediene. Rana peker på at ”muslimene er kronisk allergiske mot all kritikk”. I dag følger Dagbladet.no opp med en glimrende og skremmende artikkel om hvordan æreskulturen har fått innpass blant norske elever i mindretall på skoler i Oslo øst. Den forteller om kvinnefiendtlighet forkledt som ære. Og slike verdier skal vi la få gro fast i Norge? Her har voksne, ikke minst lærerne et formidabelt ansvar, ellers vil vi måtte vinke farvel til likestilling mellom kjønn og likeverd mellom mennesker.