Innvandring

Lærebok med feil om innvandringens forløp

Boken "Velkommen - Håndbok for nye innbyggere i Norge", ble nylig lansert av forlaget Fag og Kultur. Der heter det at ”Fra og med 1960-årene arbeidet derfor den norske regjeringen for å få arbeidskraft fra både Pakistan, Marokko og Tyrkia" (s. 11).

HRS påpekte skriftlig overfor forlaget at innvandringsforløpet beviselig er et ganske annet og at norske myndigheter ikke søkte arbeidskraft i 3.verden. Forlaget har sjekket forfatternes påstand som viser seg å være tuftet på en feilinformasjon fra media. Forlaget stryker nå påstanden i kommende opplag.