Ytringsfrihet

Khader kaller seg demokratisk fundamentalist

Politikeren Naser Khader (R) er nå en av de mest beskyttede personene i Danmark. Drapstruslene kommer stadig hyppigere og blir stadig mer konkret.

Selv tror Naser Khader at truslene kommer fordi han har erklært seg å være «demokratisk fundamentalist», hvilket betyr at han er villig til å forsvare de demokratiske verdier – selv om det skulle gå på bekostning av religion. Les i B.T