Innvandring

Den onde og den gode sirkelen

Forfeilet innvandringspolitikk, kulturelle barrierer og mangelfull integreringsinnsats har skapt en ond sirkel, skriver Ralf Pittelkow.

Nye tall i Danmark viser at en dansk person i dag koster samfunnet 750.000 kr mer enn han/hun tjener inn. For personer fra ikke-vestlige land er underskuddet 2,5 millioner kroner. Dette skyldes at langt færre innvandrere er i arbeid.

65 % i 2.generasjon får ikke en ungdomsutdannelse og 60 % av dem som starter en yrkesutdannelse faller fra. Halvparten har mangelfulle danskkunnskaper.

Den onde sirkelen er skapt. Integrering krever en kulturell omstilling verdimessig, mener Pittelkow. En slik omstilling, kombinert med å gi flere muligheter for suksessopplevelser, vil skape den gode sirkelen.

Jyllands-Posten.dk.