Innvandring

Brunborg i SSB støttes ikke av OECD

I debatt med Hege Storhaug på Radio Norge i går, hevdet Helge Brunborg i SSB at det er sannsynlig at innvandringen fra Øst-Europas EU-stater vil gå ned på grunn av lavkonjunkturtider. Brunborg får ikke støtte for sitt syn av OECD.

Dette kommer frem i en artikkel i Dailymail.co.uk, referert hos Document.no. Utgangspunktet for OECDs uttalelse er den massive innvandringen til Storbritannia etter at Labour overtok regjeringsmakten i 1997. Den britiske befolkningen har i løpet av disse 11 årene økt med hele 1,8 millioner personer, og sosialbudsjetter og andre offentlige ytelser er under sterkt press (velferdsbudsjettet ligger på nesten 13 milliarder pund årlig). Den høye arbeidsløsheten – rundt 800 000 personer – og den opptrappende økonomiske krisen i landet, får OECD til å kreve økte rettigheter for innvandrerne. Her sakset fra Document.no i går:

OECD la til – i motsetning til hva Helge Brunborg i SSB (Statistisk Sentralbyrå) har hevdet i norske medier i dag – at det er lite sannsynlig at innvandringen vil gå ned ettersom situasjonen i innvandrernes hjemland også vil bli veldig tøff.

Som Hege Storhaug sa i debatten med Helge Brunborg i går: Hvor sannsynlig er det at polakker og andre østeuropeere drar tilbake i lavkonjunkturtider all den tid våre velferdsordninger er så gode? Og hvorfor vil innvandringen fra Øst-Europa minke i de kommende årene, all den tid EU stadig utvides østover?

Utlendingsdirektoratet (UDI) har tidligere hevdet at man antok at eksempelvis polakkene ikke ville bosette seg her, men dra tilbake. I fjor revurderte de den påstanden, da realitetene viste noe annet. Se for eksempel Når gjestane blir og Flere gjenforenes i Norge.

Men det er altså lov – også for SSB – å tro at østeuropeere drar, men det er altså ikke mer enn en hypotese – så langt. Og vi legger til: For oss er ikke poenget om de blir eller ikke, for oss er poenget at vi må ha et mest mulig realistisk bilde av den fremtidige situasjonen. Det er kun slik Norge gis et godt politisk planleggingsverktøy.