Innvandring

Avdekker rystende forhold for apatiske asylbarn

Sverige har de siste årene hatt en eksplosiv økning av apatiske asylsøkerbarn. Nå mistenker Migrationsverket at det i en rekke tilfeller kan være voksne som har vanskjøttet og misbrukt barna i et kynisk spill for å få opphold.

Det avdekkes at barn forgiftes, tas fra føde, misbrukes seksuelt, og det mistenkes at flere av dem kan være kjøpt av «foreldrene» på barnehjem eller på gaten i opprinnelseslandet.

Barna brukes som en brekkstang for å få opphold i Sverige.

Migrationsverket anmelder nå et titalls tilfeller av mishandling. Les i Svenska Dagbladet.

Noen av barna og deres familier er sendt videre til Norge. Her har barna blitt friske. De har blitt fulgt opp døgnet rundt og sovet adskilt fra familien sin. Svenskene vil nå lære mer om den norske modellen.