Kvinner og likestilling

Tyrkia og EU – hva med overgrep mot jenter og kvinner?

Tyrkia har fått klarsignal til å starte EU-forhandlinger. Men landets behandling av sine kvinner er fortsatt svært kritikkverdig. Får det noen betydning i forhandlingene?

I fjor publiserte Amnesty International en rapport der det anslås at opp mot halvparten av tyrkiske kvinner utsettes for familievold. Voldtatte jenter tvinges til å gifte seg med overgriperen, tvangsekteskap og æresdrap er utbredt, og morderne får sterkt reduserte straffer.

De kvinnefiendtlige holdningene både tolereres og støttes av lokale ledere, rettsapparatet og regjeringen, i følge AI sin pressmelding. Det skal nå også være avdekket at kjønnslemlestelse praktiseres sør i Tyrkia Det skal såldes bli svært interessant å se hvilken eventuell rolle disse svært kritikkverdige forholdene vil få i EU-forhandlingene.