Æresdrap og æresrelatert vold

Nesten 40 % støtter æresdrap i Øst-Tyrkia

En ny undersøkelse avdekker det er mange i Tyrkia som støtter æresdrap av kvinner.

En kvinne som er utro må drepes, mener 37 % i en undersøkelse i den kurdiskdominerte og konservative byen Diyarbakir i Tyrkia. 21 % mener at kvinnens nese bør kappes av, melder BBC. Det finnes ingen troverdig statistikk over antall æresdrap i Tyrkia. Grunnet utsikter til å bli EU-medlem, har landet endret lovverket som tidligere ga milde straffer for æresdrap fordi kvinnens adferd hadde ”provosert” gjerningsmannen. Nylig ble flere brødre dømt til livstid for å ha drept søsteren som fikk barn utenfor ekteskap. Hun ble drept i sengen på sykehuset. Det tyrkiske parlamentet har nedsatt en kommisjon som skal gå i dybden på problematikken med æresdrap. Kommisjonen skal avlegge rapport i desember.