Kjønnslemlestelse

Jenter i Bergen ber om hjelp etter kjønnslemlestelse

Kvinner og barn helt ned i 11-årsalderen får hjelp etter å ha blitt kjønnslemlestet. Ved Hordaland universitetssykehus behandler de i snitt én pasient ukentlig.

Dette melder Bergens Tidende.no. Hodan Saeed, opprinnelig fra Somalia, sier at jenter blir sendt fra Bergen til Somalia ”på ferie”, der de lemlestes. Hun vil ha helsesjekk av jenter etter slike reiser. .
Karita Bekkemellem (Ap) er klar i talen til BT: ”Vi skal snu hver eneste stein for å komme i mål.” Ap vil etter all sannsynlighet få støtte av FrP hvis de klarer å komme i mål med helsekontroller. SV og Sp synes splittet i spørsmålet.

HRS fikk i mai i år gjennom et flertall i kommunalkomiteen for å utrede hvordan helseundersøkelser kan innføres. Den avgående Regjeringen reagerte svært negativt på pålegget. Dette fikk HRS til å utarbeide rapporten; Norske jenter kjønnslemlestes.

– Også gutter skades ved omskjæring:

I Sverige kan gutter omskjæres ved sykehuset av profesjonelt helsepersonell. Tilbudet kom for fire år siden, men det fungerer ikke. Sykehusene mottar gutter med infeksjoner og arrdannelser på grunn av mislykket omskjæring hos andre aktører, melder Dagens Nyheter I Norge er tilbudet om omskjæring av gutter ved sykehus nedprioritert, melder Dagbladet.no. Dette har ført til at egenandelen for å utføre inngrepet har økt dramatisk. Det fryktes at dette vil åpne et marked for amatører. Helse- og omsorgsdepartementet skal legge frem nye retningslinjer.Det er først og fremst muslimer og jøder som omskjærer gutter. Selv om praksisen ikke skademessig kan sammenliknes med kjønnslemlesting av jenter, er den omstridt.