Innvandring

Tyrkernes innvandringshistorie fortelles

Berna Cinar Kaaby er en av 37 personer med tyrkisk bakgrunn i Drammensområdet som har fortalt sin livshistorie i et prosjekt Norsk Folkemuseum står bak.

Kaaby kom til Norge i 1976 bare 18 måneder gammel, og har fortalt om sine levevilkår og sin oppvekst som barn, ungdom, og nå som atypisk bindestreksperson med norsk ektemann. De innsamlede livshistoriene er unntatt offentligheten og er kun til bruk i forskningsøyemed. Les i Drammens Tidende.no