Økonomi

Innvandrere på trygdetoppen

Store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av trygd jo lenger de bor i Norge, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelse fra Frisch-senteret er omtalt i Aftenposten.no. Statistisk sentralbyrås hypotese om at ”innvandringen går seg til over tiden” møter nok en gang motbør, noe også vi, bl.a. i boka «Feminin integrering» (2003) og rapporten «Innvandring gjennom ekteskap» (2005, i pdf-format), samt som Honest Thinking.org, har påpekt.

Les også VGs leder