Innvandring

Uønsket versus ønsket innvandring

I følge VG.no handler norsk innvandringsdebatt helst om hvem vi ikke ønsker å ha i landet, mens den må handle mer om hvem vi ikke kan unnvære - og hvordan vi kan lokke dem hit.

Samtidig dementerer avisen påstanden, som den selv har vært mer å viderebringe, at aktivt å søke etter arbeidskraft utenfor landets grenser har vært norske myndigheters strategi, til tross for at det har versert som en «sannhet» blant annet om de første pakistanske gjestearbeiderne. Les hos VG NETT