Arbeid og utdanning

Norske skolebarn kan ikke norsk

Stadig flere skolebarn møter til skolestart uten å kunne norsk.

I Stovner bydel i Oslo ansetter de nå flere minoritetsrådgivere for å møte utfordringene, melder NRK.no. I følge prosjektleder Jarle Stave Botnen kan ikke barna norsk fordi de ikke har gått i barnhage, og at familien ikke snakker norsk hjemme.

At barna kan ha hatt lange opphold i opprinneleslandet, og derfor ikke snakker norsk, nevnes ikke med et ord. HRS har gjennom rapporten «Norske barn i utlandet» (2004, i pdf-format) vist at praksisen med å sende barna (og kona) på lengre opphold i opprinnelseslandet er økende. Regjeringen er imidlertid ikke villig til å ta denne utfordringen, under henvisning til at det er foreldrenes rett å bestemme hvor barna skal vokse opp, og hvem som skal oppfostre dem. Barnas rettigheter snakkes det derimot lite om.