Ytringsfrihet

Lever multikulturalismen best i Danmark?

De seneste terrorangrep har sprengt den europeiske idé om multikulturalisme, hevder immigrasjonsekspert Robert Leiken.