Integrering og integreringspolitikk

Kontroversielt forslag fra Afshan Rafiq

Høyrepolitikeren vil at den norske stat skal ta affære ved å smøre ledere som ansetter innvandrere med bonuser eller ekstra ferie.

Høyres Rafiq tror at hvis staten går foran med et godt eksempel vil det private næringsliv følge etter, og at ordningen vil fungere bedre enn kvotering. Erna Solberg tror ikke på slike særordninger for å få flere innvandrere inn på arbeidsmarkedet, men sier at ledere som ansetter kvinner og innvandrere muligens kan bruke dette som insitament for høyere lønn for seg selv. Les hos VG NETT