Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse i Irak

En oppsiktsvekkende undersøkelse avdekker utbredte kjønnslemlestelse i Nord-Irak, der majoriteten av Norges irakiske kurdere har sine røtter. Hele 60 prosent av jenter og kvinner i området ved Kirkuk er lemlestet.