Ytringsfrihet

Identitetsproblemer for danske militære

Flere danske menn med innvandrebakgrunn har betenkeligheter med å gjennomføre militærtjeneste, eller ta utdannelse innen forsvaret, fremkommer i ny rapport. Det overrasker at unge som er født i Danmark, sier at de aldri vil komme til å føle seg danske.