Integrering og integreringspolitikk

Egne kjønnsdelte eldrehjem

Høyres Afshan Rafiq fronter egne sykehjem for innvandrere tilpasset deres spesielle behov.

Vi har fra før hørt argumentene om at de eldre vil stelles av sine egne av samme kjønn, få servert halalmat og utenlandske tv-kanaler og aviser. Nå ønskes også egne imamer og kjønnssegregerte avdelinger. Eldre innvandrekvinner føler seg uvel sammen med menn, og bør få egne oppholdsrom, sier Rafiq. Les hos Dagbladet.no

Rafiqs utspill får støtte fra andre politikere med innvandrerbakgrunn, bl.a. fra Saera Khan (Ap) og Danny Iqbal Ghazanfar (Sp). Les hos VG NETT