Ytringsfrihet

Det multikulturelle Drammen

Den høye andelen tyrkere i Drammensregionen har ført til at kommunen muligens blir den første som kan tilby tyrkisk som ett av andrespråkene på enkelte skoler fra høsten 2007.

Drammen kommmune har søkt Kommunaldepartementet om støtte til å tilby tyrkisk som andrespråk. Lærere må derimot utdannes i faget, og kommunen har derfor kontaktet Høgskolen i Buskerud og et universitet i Tyrkia for samarbeid.Les i Drammens TidendeLes også «FrP setter ned foten for tyrkisk i skolen» i Drammens Tidende