Innvandring

”Danskene” blir minoritet i Danmark

Innen neste århundreskifte vil etterkommerne av nåtidens utenlandske statsborgere og fremtidige innvandrere utgjøre et flertall i Danmark.

Det er vanskelig å si presist når det vil skje, men danskene føder så få barn og innvandrerne får så mange flere, at dansker av utenlandsk opphav om mindre enn 100 år vil være i flertall. Det er lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, som står bak fremskrivningen. Han har ikke noe annet budskap enn at befolkningsanalysen blir kjent.

_Vi bør kende tallene, for det handler om Danmarks fremtid – om en helt ny situation, der kan forandre landet på både godt og ondt, sier han til Berlingske Tidende