Innvandring

Hvor mange innbyggere har egentlig Sverige?

Svenske forskere avslører nå et stort avvik i folketellingen med opp mot 100 000 personer. Ikke siden 1985 har svenskene hatt bokføringskontroll med landets innbyggere, og i løpet av de siste 20 årene har det reelle antallet innbyggere ikke blitt oppdatert.

Undersøkelser gjort av svenske sosialmedisinere og Statistiska centralbyrån, med flere, viser at en del innvandrergrupper har uvanlige lave dødstall og mye høyere levealder enn innfødde svensker. Også rapporteringen angående fertilitet og sysselsetting i gruppen innvandrere virker grundig underrapportert. Dette vanskeliggjør forskning både på demografi og arbeidsmarkedet. Det er også mistanker om at flere som i realiteten er utflyttet ikke har meldt flytting av økonomiske årsaker. Da kan enkelte utnytte den manglende oversikten i systemet til å få utbetalt diverse trygder og stønader til proformaadresser i Sverige. Med manglende regler for rapportering kan dette trygt foregå, selv om eldre personer i virkeligheten er avgått ved døden, eller barn bor fast i opprinnelseslandet.

Les i Dagens Nyheter