Innvandring

Rettssak om falskt forelderskap

En afghansk mann hentet hustru og 11 barn til Sverige. Fem av barna har anmeldt ekteparet for falskt forelderskap.

Blodprøver viser at de har rett, og røntgenbilder viser også at enkelte av barna har en annen alder enn oppgitt. Myndighetene aksepterte familiegjenforeningen til tross for at det bare er seks måneders aldersforskjell mellom to av barna. Saken går nå for domstolen i Malmö.Les i SydsvenskanLes utfallet av rettssaken i Sydsvenskan 23.06.05