Forskjellsbehandling og diskriminering

Religiøs forfølgelse ikke lenger Amnesty Internationals bord

Amnesty International har endret strategi. De vil ikke lenger at religiøs forfølgelse skal være en del av deres arbeidsoppgaver. Dette skaper harme i lokal grupper, nettopp fordi konflikter knyttet til religion har tiltatt de siste årene. Ikke minst relatert til islams inntog i Europa, og økt forfølgelse av blant annet kristne i muslimske land.

Amnesty Internationals danske kirkegruppe har nedlagt seg selv, fordi den ikke lengre har et arbeid å utføre. Men det er ikke de selv som ønsket nedleggelse, det er et resultat av endret strategi fra Amnesty International, melder Kristelig Dagblad.dk.

Men konflikten rommer mer enn det faktum at en gruppe i Danmark har oppløst seg selv. At Amnesty International endrer fokus fra religiøs forfølgelse til kampen for sosiale og kulturelle rettigheter.Ifølge kristelig Dagblad skal Amnesty International først og fremst arbeide for frigivelse av samvittighetsfanger, som er fengslet på grunn av deres meninger, tro eller opprinnelse. Dette må betraktes som en klar avgrensing av arbeidsoppgaver, og det er kanskje det Amnesty ønsker å endre på, da ved at de legger seg tett opp til FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som også er beskyttet av Den europeiske sosialpakten som igjen er vedtatt innenfor rammen av Europarådet. Slik sett blir de mer en ”menneskerettighetsorganisasjon” og slipper samtidig utfordringen med å forholde seg til konflikter rundt religion. Men det spørs om dette er en riktig omprioritering, midt i en tid hvor religion har en av hovedrollene på den internasjonale scene. Da er det ikke underlig at prioriteringen vekker oppmerksomhet og skaper intern strid.

– Vi er meget uenige med Amnesty om prioriteringerne. Der sker en voldsom forfølgelse af kristne verden over, og det er et vigtigt emne, der rammer mange mennesker verden over. Men det mener ledelsen ikke. Der er også blevet ændret meget på arbejdsmetoderne. Vi har arbejdet meget med brevskrivning, men i dag laver de unge gadeteater. Det er muligt, at vi er blevet gammeldags. Men vi modtager stadig mange sager om religiøse forfølgelser. Og det er helt urimeligt, at folk ikke kan have den tro, de gerne vil have, sier den nedlagte kirkegruppens leder Inger Christensen.

Den kristne organisasjonen Open Doors bekrefter overfor Kristelig Dagblad at det fortsatt er grunn til å være bekymret for forfølgelse av kristne både i Asia og Midtøsten. Fra Amnesty Internationals hovedkontor i London har man derimot fått opplyst at man ikke lenger har ressurser til å arbeide med religiøse forfølgelser. Internt går diskusjonen om hvorvidt Amnesty International har vært redd for å få et politisk image, hvor man tar parti for visse religiøse grupper. En forklaring som avvises i den danske avdelingen av Amnesty International:

– Vi er kede af, at en gruppe aktive mennesker ikke længere ønsker at lægge kræfterne hos os. Men vi arbejder stadig med religiøse forfølgelser. Vi har dog ikke længere et team på hovedkontoret, der tager sig af sagerne. Det er svært for os at prioritere alle menneskerettighederne på lige fod, og derfor har vi valgt at koncentrere os om arbejdet med de sociale og kulturelle rettigheder. Vi arbejder i dag mere strategisk og fokuseret. Så måske er de kommet lidt i klemme, sier kommunikasjonssjef Dan Hindsgaul fra Amnesty International.

Fra hovedkontoret i London har ikke Kristelig Dagblad klart å få noen kommentar. De mangler kanskje ressurser.