Forskjellsbehandling og diskriminering

Politikerstyrt forskning: Sverige er rasistisk

I et pågående forskningsoppdrag for den svenske staten som har skapt massive reaksjoner bl.a. fra forskere selv, er de første resultatene nå kommet.