Innvandring

Juks med innvandringstall?

I en kronikk i VG 15.mai, skriver dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen, at ”våre myndigheter har jukset med prognosene for antall innvandrere”.

Anfindsen, som også er redaktør for nettstedet HonestThinking.org, påviser at Norge har hatt mer enn dobbelt så høy vekst i ikke-vestlig innvandring enn tidligere prognoser fra SSB anslo. Hvis dagens vekst på rundt 8 prosent fortsetter, vil Norge ha en ikke-vestlig majoritetsbefolkning før 2050, skriver Anfindsen.Les Ole Jørgen Anfindsens kronikk på HonestThinking.org