Kjønnslemlestelse

HRS får gjennomslag for tiltak mot kjønnslemlestelse

Kommunalkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til St.meld. nr. 49 Om mangfold gjennom inkludering og deltakelse - Ansvar og frihet. Komiteen stiller en rekke krav til innvandrings- og integreringspolitikken som er mer konkrete enn det regjeringen har lagt opp til. Av komiteens 42 forslag, er det flertall for syv av forslagene. Komiteen ber regjeringen om å utrede såkalt klinisk observasjon av alle barns kjønnsorganer ved dagens helsekontroller. Flertallet ber også Erna Solberg utrede om ikke dette bør bli obligatorisk.

Dette er tiltak som HRS har kjempet for i flere år. I tillegg foreslås det et forsørgerkrav for alle som henter ektefelle til Norge, og en obligatorisk viljeserklæring fra alle norske statsborgere som inngår ekteskap i et annet land. Sistnevnte er et viktig ledd i arbeidet mot tvangsekteskap, da det innebærer at en må signere en erklæring før en forlater Norge om at en skal gifte seg i utlandet. Da blir det vanskeligere å overrumple unge med et ekteskap mens en er på ”ferie”. Her kan du lese Kommunalkomiteens innstilling i sammendrag.St.meld. nr. 49