Innvandring

Bør trafficking gi opphold?

Trafficking er et økende problem, der kyniske bakmenn i organiserte nettverk tvinger unge kvinner og barn fra fattige land til prostitusjon i rike land. I Norge har man valgt å satse på å ta bakmennene, men det er flere som reagerer på at ofrene, de unge kvinnene som gjerne sendes fra land til land, ikke får den nødvendige hjelpen.

I følge NRK har bl.a. OSSE, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, tatt til ordet for at disse kvinnene bør gis opphold. Spørsmålet er om dette er den beste løsningen. Slik vi ser det kan en slik praksis føre til enda flere ofre for trafficking. Kvinnene kan da nærmest bli lovet opphold i vesteuropeiske land, og slik sett kan den organiserte traffickingen bli enda vanskeligere å avdekke. For hvis kvinnenes gevinst er å få opphold, som mange betaler flere hundre tusen kroner for, kan de kanskje lettere rekrutteres og de vil muligens vanskeligere avsløre hvordan og hvem som organiserer virksomheten.Les hos NRK.no