Integrering og integreringspolitikk

Nederland – 32 prosent vil forlate landet

En fersk undersøkelse viser at hele 32 prosent av nederlendere ønsker å flytte fra landet.

46 prosent er grunnleggende negative til landet grunnet blant annet multikulturalisme, overbefolkning og kriminalitet.Les hos Expatica