Æresdrap og æresrelatert vold

Vil ikke beskytte kvinner lovmessig mot æresdrap

I allianse med islamister, avviser den pakistanske regjeringen å endre lovverket for å beskytte kvinner mot æresdrap.

Til tross for en 25 % økning i antall æresdrap i fjor, avviser den pakistanske regjeringen å endre lovverket for å beskytte kvinner mot æresdrap.Forslaget om å fjerne lovverk som lar morderen gå fri dersom offerets familie tilgir han, blir av regjeringen og parlamentet definert som ”uislamsk”. Dette betyr eksempelvis at den utstrakte praksisen med at brødre dreper søstere på kommando fra familiens overhode, for så å bli tilgitt av det samme overhodet, ufortrødent vil fortsette.Les hos BBC News