Integrering og integreringspolitikk

Etniske nordmenn i mindretall og næringslivet eid av utlandet?

I forbindelse med hundreårsmarkeringen mener Kåre Willoch at vi også bør vie stor oppmerksomhet mot utfordringene Norge vil møte i framtiden.

I følge Willoch vil etniske nordmenn bli i mindretall i morgendagens Norge og næringslivet havner i lomma på utenlandske eiere, hvis vi ikke passer bedre på. I det ligger også en bekymring for at sansen for det nasjonale skal bli for sterkt svekket.Les i Dagsavisen