Ytringsfrihet

Ali i eventyrland?

"Vestliggjøring" av Pakistan. "Jødeforfølgelse" av muslimer i Europa. Under tittelen, "Ali vender hjem", fremsetter journalist Kadafi Zaman i VG en rekke oppsiktsvekkende, grove og udokumenterte påstander om europeiske muslimer generelt og Pakistan spesielt.