Æresdrap og æresrelatert vold

Uløste æresdrap – og innvandrerjenter forsvinner

I Sverige er det ti uløste mord som politiet antar er æresrelatert, i tillegg til at de jakter på innvandrerjenter som er sporløst forsvunnet.