Innvandring

EU-land frykter spansk amnestilov

Spanias regjering vurderer å gi nærmere 1 million illegale innvandrere i landet amnesti og fritt opphold

En rekke av de øvrige EU-landene, som Tyskland og Nederland, frykter at Spania blir en bakvei videre inn i Europa.

Les i Berlingske Tidende