Integrering og integreringspolitikk

Statistikere og meninger om innvandrere

Når statistiske sentralbyråer i ulike land uttaler seg om offentlig statistikk, forventer man seg en objektiv og nøktern presentasjon. Selv om vi ikke tror at den eller de som har utarbeidet statistikken, er uten (politiske) holdninger, så tar vi det for gitt at deres holdninger ikke blandes sammen med deres profesjonelle rolle som statistiker. I så måte kan en forundres over hvor forskjellig representanter fra ulike nasjonale statistikkbyråer presenterer sine tall.

I en kronikk 12.12.04 i Berlingske Tidende (som dessverre ikke lenger er på nettet) fremmer sjefen for Danmarks statistikk, Jan Plovsing, det han selv kaller tørre tall om innvandrere og kriminalitet. Han gjør nøkternt rede for tallenes tale ved å trinnvis forklare konklusjonene og hva som er korrigert for. I Aftenposten 30.12.04 har demografen Lars Østby i Statistisk sentralbyrå en kronikk som han kaller ”Myter om integrering”. Østbys konklusjon er at integreringen i Norge er på rett vei. Problemet er bare at Østby ikke belegger sine konklusjoner med ”tørre tall”. Vi har lenge forstått hva som er Østbys holdninger til innvandring og integrering, de har han fremmet mange ganger, men vi savner tallenes «tørre» tale og presiseringer av hva som er korrigert for.

Les SSB forsker Lars Østby sin kronikk hos Aftenposten.no