Æresdrap og æresrelatert vold

Tunisiskfødt kvinne steinet til døde i Frankrike

Hun avviste en ekteskapskandidat og ble steinet til døde. I Frankrike.

Avvisningen av en ekteskapskandidat fikk alvorlige følger for den 23-årige kvinnen, som ble steinet til døde av islamske fundamentalister.
Saken vekker avsky i et Marseille som ga tilsvar med gatedemonstrasjoner.

Les hos Times Online