Innvandring

Ta ”time out” i innvandringen, foreslår fredsmekler

Fredsmekler Petter Skauen mener Norge ikke klarer håndtere store mengder av fremmedkulturelle, og synes vi bør ta en pause i innvandringen til landet.

”Vi har tatt for lett på ulikhetene,” sier Petter Skauen til Fredriksstad Blad, og fortsetter: ”Jeg har arbeidet med fremmede kulturer i mange år. Kulturkollisjoner skal man ikke kimse av.”

Les i Fredriksstad Blad