Økonomi

Innvandret for arbeid, gikk over på trygd

I Aftenposten fremkommer at ikke-vestlige innvandrere som kom til Norge på 1970-tallet i første omgang var aktive på arbeidsmarkedet. Men etter en tid ble svært mange av dem trygdemottakere, mange uføretrygdet.

Undersøkelsen er gjort av Frich-senteret, og viser arbeidsadferden til innvandrere fra Pakistan, Tyrkia, India og Marokko. Frem til 1981 var ca. 96 % av menn i denne gruppen i arbeid, mot 95 prosent for tilsvarende gruppe norske menn. I 1982, 10 år etter at innvandrerne kom til Norge, begynner arbeidsdeltagelsen å falle for mennene. De var da i snitt 35 år gamle. Mellom fylte 35 og 50 år faller arbeidsdeltagelsen med om lag to prosent hvert år, fra 92 til 61 %. I 1997, 26 år etter at innvandringen fra Pakistan, Tyrkia, India og Marokko begynte for alvor, var bare 50 % av dem som innvandret fra de fire landene i perioden 1971-75 fortsatt i arbeid. Arbeidsdeltagelsen for tilsvarende gruppe av norske menn falt i samme periode fra 95 til 85 prosent. For kvinnene er tallene enda mer nedslående: Bare omkring hver fjerde kvinne som innvandret fra ikke-vestlige land i første halvdel av 1970-tallet var i arbeid i 1997.

Les hos Aftenposten.no