Æresdrap og æresrelatert vold

Æresdrap og tvangsekteskap på den tyske agenda

En 21-årig kvinne ble stukket ned og drept på åpen gate i Tyskland, med sin tre år gamle datter som vitne. Nå spør tyskerne seg om hvor mange islamister som er i Tyskland.

Tidlig forrige uke ble en 21-årig kvinne stukket ned og drept på åpen gate i Tyskland, med sin tre år gamle datter som vitne. Morderen var hennes eksmann og fetter. Kvinnen er født i Berlin, men har tyrkiske foreldre. 12 år gammel ble hun sendt tilbake til Tyrkia, og forlovet med sin fem år eldre fetter. 15 år gammel var hun gift. Som 19-åring ble hun skilt. Drapet har opprør mange tyskere, og tvangsekteskap og vold mot muslimske kvinner får stadig flere tyske politikere til å sette spørsmålstegn ved integreringen av de om lag 3,4 millioner muslimene i det tyske samfunnet. I følge det tyske nyhetsmagasinet Focus har den tyrkiske ambassadøren advart tyske myndigheter mot islamistiske fundamentalistiske tendenser. Samtidig påpekte ambassadøren at ambassadens tilbud om hjelp ikke er blitt tatt tilstrekkelig hensyn til. Ambassadøren mener at (bare) tre – fire prosent av tyrkerne som bor i Tyskland er islamistiske fundamentalister. I dag bor det om lag 1,9 millioner tyrkere i Tyskland. Dette tilsier at det kan være rundt 80.000 islamistiske tyrkere.

Les hos Aftenposten.no