Integrering og integreringspolitikk

Advarer mot kulturkrig

Helmut Schmidt, Tysklands ekskansler og sosialdemokrat, advarer i ny bok mot sammenstøt mellom islam og Vesten.

Schmidt mener Tyskland har tatt i mot for mange innvandrere, og han advarer blant annet mot å innlemme Tyrkia i EU. ”Det vil føre Europa fra asken til ilden”, sier Helmut Schmidt.

Les reportasjen hos Aftenposten.no