Kvinner og likestilling

Muslimsk kvinnekamp

Pakistanske Rubya Mehdi, tidligere leder for kvinnebevegelsen i Pakistan, kjemper nå en kamp for muslimske kvinners rettigheter - fra Danmark.

Mehdi har en master i historie fra Pakistan, er utdannet jurist fra England, har undervist ved universitetet i Islamabad, og har ph.d. i jus fra Københavns universitet. I dag er hun ansatt ved Carsten Niebuhr Institutt for næroritentalske studier.

Mehdi støtter HRS sitt forslag om at partene skal erklære hverandres rett til skilsmisse i ekteskapskontrakten

Les hos DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund)