Innvandring

Hva er en fornuftig sammensetting av innvandrere?

Torben Tranæs, forskningssjef i Rockwool Fondenes Forskningsenhed i Danmark, etterlyser i dagens kronikk i Jyllands-posten debatt om spørsmålet hva som er en fornuftig sammensetting av innvandrere.

Etter hans oppfatning mangler dette perspektivet i dagens integrerings- og innvandringsdebatt, og han påpeker således forskjellene mellom arbeidsinnvandrere, flyktninger og familiegjenforente. ”Det er relevant å ha en holdning til hva som er en fornuftig sammensetting av innvandrere, uansett om man ønsker en stor eller liten innvandring”, sier han.Les i Jyllands-Posten