Æresdrap og æresrelatert vold

Gjenåpner saker med mistanke om æresdrap

Eksperter mener æresdrap har vært oversett og at antall slike drap øker i Europa.