Skilsmisse

Muslimske kvinner skal sikres rett til skilsmisse

Arbeiderpartiet tar sikte på å løse problemet med at muslimske kvinner i Norge ikke får skilsmisse fra tidligere ektemenn. Regjeringspartiene (sier de) ser på saken. Men vil noe skje?

Skjærer gjennom. I nærmere ett år har Stortinget og Kommunaldepartementet kranglet om muslimske kvinners likerett til skilsmisse. Et anmodningsvedtak som Stortinget fattet i fjor, ble avvist av departementet fordi det angivelig støtte mot lover og sedvane blant annet hos katolikker og jøder, som ikke anerkjenner skilsmisse i det hele tatt, skriver Aftenposten.no, og fortsetter:

Nå har Arbeiderpartiets fraksjon i Kommunalkomiteen fremmet et forslag som etter dens mening skal løse knuten: Forslaget baserer seg på at lik rett til skilsmisse allerede anerkjennes av verdslige myndigheter i land som for eksempel Pakistan. Der slik rett er sikret lovveien, skal norske myndigheter ikke godkjenne religiøse ekteskapskontrakter hvor kvinnen har fraskrevet seg denne retten.

Det er Signe Øye (a) som er saksordfører for innstillingen som skal avgis over helgen og som støttes også av SV.

Ønsket å gjøre noe

– Da et enstemmig storting i fjor anmodet regjeringen om å gjøre noe med problemet, førte det bare til at regjeringen kastet inn håndkleet. Vi mente at dette ikke var godt nok, og vi ønsker nå å gjøre noe med saken, sier Signe Øye.

– Når det gjelder ekteskap inngått blant annet i Pakistan, er det slik at pakistansk lov anerkjenner lik rett til skilsmisse. Hva som skjer, er at kvinnen i mange tilfeller ved ekteskapsinngåelsen fraskriver seg denne retten. Det er her vårt forslag skjærer gjennom; ekteskapskontrakter med slike klausuler vil ikke kunne danne basis for familiegjenforening i Norge, sier Signe Øye.

– Dersom vårt forslag blir vedtatt, styrer man utenom problemer i forhold til katolikker etc. der skilsmisse generelt anses som uforenlig med deres religion, føyer hun til.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg, sier til Aftenposten at hele saken om lik rett til skilsmisse etter hans mening er blitt trenert fra Regjeringens side, og at det er trist at ikke Stortinget følger opp mer konsekvent i slike saker. Partiet vil imidlertid støtte det forslaget som nå ligger til behandling, sier han.

Enig i sak

Kari Lise Holmberg, som representerer Høyre i Kommunalkomiteen, sier at regjeringspartiene er enig med opposisjonen i sak, men at man må se på hva som er mulig og hensiktsmessig. – Vi fra regjeringspartiene vil vurdere dette med det alvor saken fortjener, men vi har ennå ikke trukket noen konklusjon, sier hun.