Skilsmisse

Du kan kreve din rett til skilsmisse

HRS opplever at en stadig større gruppe kvinner i Norge ikke har rett til skilsmisse. Kvinnene som er i kontakt med HRS, er alle muslimske. I islam har mannen automatisk rett til skilsmisse uten noen begrensninger – fordi han er mann. Men kvinner må kunne dokumentere misforhold overfor en domstol for å oppnå skilsmisse mot mannens vilje. Men dette er ikke hele sannheten.

I den muslimske ekteskapskontrakten kan kvinner, generelt sett, be om å få nedfelt rett til skilsmisse. Men det er få som gjør det, enten fordi de ikke kjenner reglene eller fordi de ikke våger å kreve denne rettigheten. Kvinnen er ofte redd for negative reaksjoner. Resultatet er dessverre ofte negative konsekvenser hvis den dagen kommer at hun vil skille seg fra ektemannen mot hans vilje. Han kan nekte henne skilsmisse. Det koster han lite, ettersom han selv kan gifte seg igjen (islam tillater inntil fire hustruer). Dette kan du lett unngå! Når du inngår muslimsk ekteskap, uansett hvor, be om å få nedfelt rett til skilsmisse.Eksempel: I Nikah namah, den pakistanske ekteskapskontrakten, er det et punkt nr. 18 der det står: Hvorvidt ektemannen har delegert skilsmisserett til hustruen. Hvis ja, under hvilke omstendigheter? Med punkt 18 utfylt har du som kvinne rett til skilsmisse uten å måtte gå veien om domstolen og bevise misforhold i ekteskapet. I følge eksperter i islam kan slik rett nedfelles i alle muslimske ekteskapskontrakter.Hvis du gifter deg i moskeen her i Norge, uten skriftlig muslimsk kontrakt, bør du tenke deg nøye om. En slik vielse anses som like bindende som en skriftlig kontrakt. HRS vil fraråde deg denne formen for vielse – hvis du ikke samtidig får en skriftlig erklæring på at ektemannen din ikke under noen omstendigheter kan nekte deg skilsmisse.For å sikre at også kvinnen har rett til skilsmisse, har HRS bl.a. foreslått at norske myndigheter bør kreve at skilsmisserett for kvinner er skriftlig nedfelt i ekteskapskontrakten hvis kontrakten skal være gyldig i Norge. På samme måte bør verifisert skilsmisseattest fra utlandet forelegges norske myndigheter, før eventuelt ny søknad om familiegjenforening gjennom nytt ekteskap kan innvilges. Disse endringene bør nedfelles i utlendingsforskriften.