Skilsmisse

Bør nektes opphold uten skilsmisserett

Norske myndigheter bør nekte å gi oppholdstillatelse når ekteskapskontrakten ikke gir mannen og kvinnen samme rett til skilsmisse, krever HRS.